المپیاد ورزشی درون مدرسه ای ویژه دانش آموزان دبیرستان عطارد برای ایجاد نشاط، شادابی و بالا بردن روحیه در مدرسه برگزار خواهد شد. المپیاد ورزشی با نظارت کادر مدرسه و در نظر گرفتن تمام نکات و پروتکل های بهداشتی در چندین عنوان مفرح و رشته ورزشی اجرا خواهد شد.

 المپیاد ورزشی روز دوشنبه مورخ 99/12/18 از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ در چندین عنوان : تنیس روی میز، فوتبال دستی، شطرنج، روپایی با توپ، دارت و PS4 برگزار خواهد شد.