جهـان از باد نـوروزی جـوان شـد
زهی زیبا که این ساعت جهان شد

با آرزوی سلامتی و تبریک سال نو؛ امیدواریم که در سال جدید با تلاش و کوشش کادر مدرسه، همکاران، دانش آموزان و همراهی اولیای محترم و این دعای زیبا از خمسه نظامی :

خدایا ره به پیـروزی ام گردان
چنین پیروزیی روزی ام گردان

شاهد استمرار موفقیت های تحصیلی و اتفاقات خوب باشیم و بتوانیم آنچه که پرورش داده ایم به ثمر رسانده و برگ های زرین بیشتری به کارنامه خود و افتخارات دبیرستان عطارد علم بیافزاییم.         نـــــوروز مبـــــــارکـــــــــ 
دبیرستان عطارد علم