المپیاد ورزشی

نظرات دانش آموزان درمورد برگزاری المپیاد ورزشی عطارد

/post-92

بعد از برگزاری المپیاد ورزشی عطارد که بسیار مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت، دانش آموزان نظرات خود را درباره این رویداد مفرح و ورزشی عنوان کردند. المپیاد ورزشی جهت ایجاد نشاط و شادابی بیشتر بین دانش آموزان برگزار گردید.


برگزاری المپیاد ورزشی عطارد علم

/post-89

با رعایت پروتکل های بهداشتی و حضور پر شور دانش آموزان عطاردی در سه پایه هفتم، هشتم و نهم؛ المپیاد ورزشی برگزار گردید و دانش آموزان در عنوان های مفرح و ورزشی به رقابت پرداختند. ایجاد نشاط و شادابی از اولویت های تیم مدیریتی و آموزشی دبیرستان عطارد می باشد.


المپیاد ورزشی دانش آموزان دبیرستان عطارد علم

/post-88

المپیاد ورزشی ویژه دانش آموزان دبیرستان عطارد برای ایجاد نشاط، شادابی و بالا بردن روحیه در مدرسه برگزار می شود. المپیاد ورزشی با نظارت کادر مدرسه و در نظر گرفتن تمام نکات و پروتکل های بهداشتی در چندین عنوان مفرح و رشته ورزشی اجرا خواهد شد.