دانش آموزان پایه هفتم، هشتم و نهم دبیرستان عطارد علم جهت سنجش و ارزیابی روند تحصیلی خود بصورت آنلاین در این آزمون شرکت کردند و به رقابت با سایر دانش آموزان در سطح کشور پرداختند. 

کارنامه این آزمون توسط واحد آموزش دبیرستان برای برنامه ریزی های آموزشی بررسی و تحلیل می گردد و نتیجه به دانش آموز و اولیای محترم انتقال داده می شود.