برنامه امتحانات میان نوبت دوم دبیرستان عطارد علم اعلام گردید. آزمون های میان نوبت توسط واحد آموزش دبیرستان برای آمادگی بیشتر دانش آموزان جهت امتحانات پایان سال تحصیلی برنامه ریزی گردیده است و نتیجه در نمره مستمر لحاظ می گردد.

فایل برنامه امتحانات میان نوبت دوم را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید:

برنامه میان نوبت دوم دبیرستان عطارد علم.pdf