جلسه شورای آموزش با حضور مشاورین تحصیلی و مدیریت دبیرستان عطارد علم برگزار گردید. در این جلسه بررسی فعالیت های انجام شده و اقدامات متناسب جهت آمادگی دانش آموزان برای ورود به امتحانات نوبت دوم انجام گردید.

کلاس های جمع بندی و رفع اشکال، تحویل نمونه سوالات نوبت دوم، برنامه ریزی درسی ، تماس و گفتگو با دانش آموزان و اولیاء محترم از برنامه های پیش روی تمام پایه ها در دبیرستان عطارد است.