میزگرد عطاردی با حضور کادر آموزشی و دانش آموزان دبیرستان عطارد برگزار گردید. در این گفتگو دانش آموزان در مورد مسائل آموزشی، درسی و فرهنگی در یک فضای شاد، صمیمی و دوستانه نظرات خود را عنوان کردند.

ارتباط با دانش آموزان و اولیاء محترم و استفاده از نظرات ایشان در مسائل آموزشی و فرهنگی بصورت مستمر در دبیرستان عطارد انجام می پذیرد.