با تلاش واحد رسانه دبیرستان، شماره نخست خبرنامه عطارد در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر گردید. در خبرنامه عطارد؛ اخبار داخلی دبیرستان، اهداف، برنامه‌ها و اتفاقات آینده و ... قابل رویت می باشد.

دانلود :  خبرنامه عطارد شماره یک.pdf