یکی از مهمترین جلسات در سیستم های آموزشی جلسات آشنایی دوجانبه اولیای محترم و پرسنل مجموعه است که در این خصوص دبیرستان عطارد نیز قبل از شروع سال تحصیلی با دعوت از اولیای گرانقدری که به تازگی به جمع ما پیوستند این جلسه مهم را برگزار نمود.

در ابتدای این جلسه جناب آقای محمدیان مسئول آموزش مربوطه به ارائه سوابق کاری و آموزشی خودشان پرداختند و پس از آن توضیحاتی در مورد منابع اطلاع رسانی دبیرستان عطارد در وبسایت و شبکه های اجتماعی به آدرس instagram و Telegram اولیای محترم را دعوت به عضویت در رسانه های عطارد نمودند.

بخش بعدی صحبت های جناب آقای محمدیان به معرفی ساختار دبیرستان و معرفی کامل دبیران گرامی دوره تابستان اختصاص داشت و روند تدریس و بازخوردهای کلاس را برای میهمانان  عزیز شرح دادند. 

در پایان با بیان مهمترین انتظارات مسئول آموزش از اولیا و درخواست تعامل و ارتباط حداکثری اولیا با دبیرستان تاکید نمودند.

قسمت آخر این جلسه بسیار مفید نیز به شنیدن دغدغه های اولیای گرامی و تبادل نظر با آن ها گذشت.