در این روزهای امتحانات نوبت اول، دانش آموزان دبیرستان عطارد علم تلاش خود را می کنند که نمره ی بالا و قابل قبولی را کسب کنند. با برنامه ریزی و مطالعه دقیق مطمئناً به این هدف خواهند رسید.

شیوه نامه برگزاری آزمون نوبت اول دانش آموزان دبیرستان عطارد علم:
١- آزمون به صورت آنلاین راس ساعت ۱۱ در کارسنج برگزار می‌شود .
٢- پاسخ تمام سوالات هر آزمون در پاسخ نامه مخصوص دبیرستان باید به صورت خوانا و بدون خط خوردگی نوشته شود.
٣- دانش‌آموزان بلافاصله قبل از اتمام آزمون از پاسخنامه عکس گرفته و آن را در سامانه کارسنج بارگذاری نمایند.
۴- قبل از برگزاری آزمون برای هر درس کلاس رفع اشکال برگزار می‌شود (پایه هفتم از ساعت ۸ الی ۸:۴۵ ، پایه هشتم از ساعت ۹ الی ٩:۴۵ و پایه نهم از ساعت ۱۰ الی ١٠:۴۵ ).
۵- دانش آموزان حتما تمام پاسخ برگ ها را به خوبی در پوشه ای نگهداری کنند چرا که می بایست مجموعه پاسخ برگ ها را جهت آرشیو و سابقه تحصیلی در پایان امتحانات به صورت مرتب به مدرسه تحویل دهند .
۶- اولیای محترم بسته پاسخنامه فرزندشان را از مدرسه دریافت نمایند. ( لازم به ذکر است آزمون باید در پاسخنامه ممهور به مهر مدرسه برگزار شود ، در غیر اینصورت برگه تصحیح نخواهد شد. )