جلسه شورای آموزش دبیرستان عطارد با حضور مدیریت محترم ( آقای رستمی ) ، مسئول آموزش ( آقای موسوی ) و مشاورین تحصیلی ( آقایان انصاری و انساندوست ) برگزار گردید.

در این جلسه که چند ساعت به طول انجامید حاضرین دیدگاه ها و نظرات خود را در مورد کلیات آموزشی و روند برگزاری کلاس ها در سال تحصیلی 1400-1399 عنوان نمودند. با توجه به برگزاری کلاس ها بصورت آنلاین و ایجاد مکانیزمی مؤثر تر در پیگیری روند آموزشی و ارزشیابی مستمر؛ تصمیمات و مصوباتی در این جلسه تصویب گردید که به شرح ذیل می باشد :

۱- کلاس های آنلاین با اپلیکیشن ادوب کانکت برگزار می شود .

۲-  هر هفته از دو درس آزمون هفتگی گرفته می شود و کارنامه ی آن به دانش آموزان داده می شود . ( جدول آزمون های هفتگی بعد از اینکه بودجه بندی آن با مشورت دبیران محترم مشخص شود اعلان خواهد شد )

۳- سه دوره آزمون از  آزمون های جامع کشوری موسسه مبتکران در طول سال تحصیلی برگزار می شود .

۴- معلمین عزیز به عنوان ادمین کانال تلگرام تعریف خواهند شد تا پس از کلاس گزارشی از عملکرد ، تدریس ، تکلیف و ... در کانال دبیرستان عطارد گذاشته شود .

۵- بر اساس جدولی که ارائه خواهد شد ، روزهایی حضور معلمین عزیز برای تدریس آنلاین و کلاس های رفع اشکال اعلام می شود .

۶- پرسش شفاهی ، ارائه تکلیف ، مشارکت دانش آموزان در کلاس ، ارائه نمره ماهانه ، معرفی دانش آموزان کوشا و کم تلاش از اهم وظایف دبیران محترم می باشد .

۷- دفتر دبیران توسط مسئول آموزش در حال تدوین می باشد و در جلسه حضوری به همکاران عزیز تحویل داده می شود .

۸- تمامی دانش آموزان در کارسنج ثبت نام شدند تا تمام موارد آموزشی ، پژوهشی و انضباطی ایشان در آن پیگیری گردد .

۹- دانش آموزان باید تکالیف خود را به پروفایل کارسنج معلم مربوطه ارسال کنند .


10- هر دانش آموز مجاز به سه جلسه غیبت موجه در هر ترم می باشد .