آزمون

برگزاری دومین آزمون آنلاین جامع کشوری

/learn-16

دانش آموزان پایه هفتم، هشتم و نهم دبیرستان عطارد علم جهت سنجش و ارزیابی روند تحصیلی خود بصورت آنلاین در این آزمون شرکت کردند و به رقابت با سایر دانش آموزان در سطح کشور پرداختند.


برنامه آزمون های آنلاین هفتگی و جامع کشوری دبیرستان عطارد علم

/learn-10

برنامه آزمون های آنلاین هفتگی و جامع کشوری دبیرستان عطارد علم در شروع نوبت دوم سال تحصیلی اعلام گردید.


برگزاری امتحانات آنلاین نوبت اول

/post-42

آزمون های نوبت اول با حضور دانش آموزان هر سه پایه هفتم، هشتم و نهم دبیرستان عطارد علم بصورت آنلاین برگزار می شود. برای آمادگی بیشتر دانش آموزان، قبل از شروع آزمون؛ کلاس های حل تمرین و رفع اشکال درنظر گرفته شده است.


برنامه امتحانات نوبت اول دبیرستان عطارد علم اعلام گردید.

/exam-3

برنامه امتحانات نوبت اول دبیرستان به همراه شیوه نامه برگزاری، توصیه و نکات آموزشی در دسترس می باشد. توجه کافی به نکات و تذکرات داده شده در شیوه نامه آزمون، نقش مؤثری در کسب نمرات خوب خواهد داشت.


آزمون آنلاین کشوری مبتکران

/exam-2

کلیه دانش آموزان دبیرستان عطارد علم جهت سنجش و ارزیابی روند تحصیلی خود در این آزمون شرکت کردند و به رقابت با سایر دانش آموزان در سطح کشور پرداختند.


آزمون های عصرانه دبیرستان عطارد علم

/exam

برنامه و توضحیات تکمیلی در مورد آزمون های عصرانه دبیرستان عطارد علم اعلام گردید. آزمون های عصرانه با هدف سنجش و ارزشیابی دقیق و آمادگی دانش آموزان برای ارتقاء سطح آموزش برگزار می گردد.