جلسه

برگزاری جلسه شورای دبیران

/post-311

اولین جلسه شورای دبیران پیش از شروع سال تحصیلی جدید برگزار گردید  ودر ایناین جلسه مهم مدیریت محترم جناب آقای رستمس و معاونین محترم آقایان زارع کار ، موسوی و ناهید به سخنرانی و بیان توضیحاتی در موردسال تحصیلی جدید پرداختند.


مجموعه جلسات آموزش خانواده تابستانه

/post-308

در دوره تابستانه یه قاچ هندونه عطارد، دانش آموزان با شرکت در کلاس های متنوع تابستانی و تفریح و شادی در اردوهای تابستانی اوقات بسیار خوبی را سپری کردند و در این تابستان، اولیای گرامی نیز با شکر در جلسات مختلف از جمله مجموعه جلسات آموزش خانواده گام مهمی درمهارت فرزند پروری در دوره نوجوانی برداشتند.


جلسه شورای اداری و آموزش دبیرستان عطارد برگزار شد

/post-307

روز شنبه در عطارد پر از اتفاق های مهم است و یکی از آن ها جلسات پرسنل توانمند مجموعه است اما این بار جلسه با حضور تمامی کادر آموزشی و اجرایی دبیرستان بصورت ویژه ای برگزار شد.


جلسه آشنایی با اولیای محترم پایه هفتم و هشتم

/post-304

در این جلسه که با محوریت آشنایی والدین با دبیرستان عطارد و توضیح و تفسیر امور آموزشی و پرورشی این مجموعه انجام گردید. مسئول آموزش محترم پایه های هفتم و هشتم جناب آقای محمدیان توضیحات بسیار مهمی را برای سال تحصیلی جدید ارائه نمودند.


جلسه معارفه و آشنایی با اولیای محترم پایه هفتم

/post-299

در عطارد رسم بر این است که قبل از شروع سال تحصیلی جدید محفل آشنایی با اولیای گرامی که تازه به عطارد پیوستند برگزار می شود.